Üyelik Sözleşmesi

 

  1. Taraflar
  2. a) https://www.tamorjinal.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Tahtakale Cad. Tahtakale Ticaret Merkezi No:18  Kat:1  D:112  Eminönü Fatih / İstanbul adresinde mukim Bundan böyle “SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.” olarak anılacaktır.
  3. b) https://www.tamorjinal.com  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
  4. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'ın sahip olduğu internet sitesi https://www.tamorjinal.com ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, https://www.tamorjinal.com  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye https://www.tamorjinal.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, https://www.tamorjinal.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. https://www.tamorjinal.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, https://www.tamorjinal.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. https://www.tamorjinal.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından https://www.tamorjinal.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., üyenin https://www.tamorjinal.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Üye, SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'in kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'in müşteri hizmetleri'ne iletebilir.

3.14. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ve SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber  bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.20. Sözleşmenin Feshi

  1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SPD İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
  2. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.